Öğrenci Duyuru

Öğretim Elemanı Duyuru

Mersin Üniversitesi Uzaktan Eğitim Platformu önlisans, lisans ve lisansüstü derslerin işlendiği, ödev işlemlerinin yapıldığı, sanal sınıf, forum ve sohbet uygulamalarının yapıldığı eğitim portalıdır. Öğrenciler ve öğretim elemanları için hazırlanan kullanım kılavuzları web sayfamızda mevcuttur.
Herhangi bir web tarayıcısı (Chrome, Firefox, Safari vb.) kullanarak “ue.mersin.edu.tr” adresine girdikten sonra öğrenciler kullanıcı adı (Öğrenci Numarası) ve şifre (T.C. Kimlik No) yazarak giriş yapabilirler. Öğretim elemanları ise kullanıcı adı (OİBS sistemi kullanıcı adı) ve şifre (T.C. Kimlik No) yazarak giriş yapabilirler.
Uygulamalar, laboratuvar çalışmaları, stajlar gibi etkinlikler hariç olmak üzere diğer dersler pandemi seyrine göre belirli bir süre uzaktan eğitim platformu üzerinden yürütülecektir. Dersin öğretim elemanı her hafta için kaynak paylaşımı ve etkinliklerle derslerini yürütecektir.
Öğrenciler uzaktan eğitim yolu ile sunulacak derslere, kullanmakta oldukları Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OIBS) ve entegre uzaktan eğitim platformu üzerinden erişebileceklerdir. Her bir ders için öğretim elemanlarının haftalık yönlendirmesine göre derslerini çalışacak öğrencilerimiz, bu yönlendirmeye bağlı olarak; kaynakları okuma, raporlama ve ödev hazırlama gibi çalışmaları haftalık olarak gerçekleştireceklerdir. Bu süreçte öğrenciler ve öğretim elemanları chat ve forum uygulamaları ile ilgili ders içerikleri kapsamında iletişimlerini sürdürebileceklerdir.
Uzaktan eğitim platformuna giriş yaparak ders içeriklerine istenildiği zaman ulaşılabilir.
Öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın soru ve taleplerine e-posta (ue@mersin.edu.tr) ve çevrimiçi destek bölümüyle yanıt verilecektir.